Navigatie
 1. Mandarre
 2. Vakantiewoning
  1. Gîte Colza
  2. Gîte Tournesol
  3. Woning Grange
  4. zoutwater zwembad
 3. Omgeving
 4. Huur
 5. Contact
 6. Links
 7. Meublé de tourisme: 3 étoiles, France

Huurvoorwaarden

 • Staat- en Plaatsbeschrijving

De huurder verbindt zich ertoe het goed in dezelfde staat aan de verhuurder terug te geven als deze waarin hij het goed ontvangen heeft.
 

 • Bestemming

Het goed wordt verhuurd voor persoonlijk gebruik. Er mogen geen andere personen worden toegelaten dan naaste familieleden of bezoekers.
Huurder en verhuurder komen overeen dat het goed niet als hoofdverblijfplaats van de huurder dienst zal doen. Reden hiertoe is dat het verhuurde goed zal dienst doen als vakantieverblijf.

 Auto’s moeten op de parking achtergelaten worden. Met de auto niet op het terras aub.
 

 • Overdracht van Huur of Onderhuur

Het is de huurder verboden om zijn rechten op het gehuurde goed of op een gedeelte ervan over te dragen, en evenzo het goed of een gedeelte ervan onder te verhuren.
Het staat de verhuurder vrij om uitzonderingen toe te staan aan de huurder nadat hij schriftelijk of electronisch (via e-mail) hierover geraadpleegd werd. Iedere uitzondering moet bij geschrift of per e-mail vastgelegd worden.
 

 • Onderhoud en Kleine Herstellingen

De huurder moet alle gebroken en gescheurde ruiten en spiegels vervangen door andere van dezelfde hoedanigheid en waarde.
De huurder moet de verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengen van schade of beschadigingen die buiten zijn herstellingsplicht vallen. Mocht hij nalaten dergelijke schade of beschadiging te melden, dan heeft de verhuurder een mogelijke rechtsvordering tegen de huurder voor de schade die ontstaan is door diens nalatigheid.
 

 • Verantwoordelijkheid

In geval van onderbreking in de levering van water, electriciteit of telefoonverkeer kan de verhuurder niet verantwoordelijk gesteld worden voor de geleden schade noch voor de winst- of gebruiksderving.
De huurder verbindt zich ertoe elk gebrek onmiddellijk aan de verhuurder te melden.
 

 • Waarborg

De huurder verbindt er zich toe tot zekerheid van zijn verplichtingen een som geld gelijk aan driehonderd Euro (300,- Euro) voor 1 gîte en vijfhonderd euro ( 500,- Euro) voor het huis over te schrijven op rekening van de verhuurder. De verhuurder verkrijgt voor elke schuldvordering wegens gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder een voorrecht op deze waarborg. De waarborg zal na het einde van de huurovereenkomst vrijgegeven worden, mits de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de eventuele aan het gehuurde goed aangebrachte schade heeft vergoed.

 • Teruggave van het Gehuurde Goed

Na het verstrijken van de overeengekomen huurtijd zal de huurder het gehuurde goed achterlaten in dezelfde staat als deze waarin hij het heeft ontvangen, hetgeen desgevallend door de verhuurder of een lasthebber van hem ter plaatse zal worden geverifieerd. Indien wordt bevonden dat de staat van het achtergelaten goed niet is zoals afgesproken, hetgeen aan de soevereine beoordeling van de verhuurder wordt overgelaten, zal de verhuurder, onverminderd alle verdere schadevergoedingen waarop hij aanspraak kan maken maken inhouden op de hierboven vermelde waarborg.
De huurder zal na terugkomst de sleutels terugbezorgen aan de verhuurder, bij verlies van één of meerdere sleutels zal de verhuurder de cylinder vervangen en hiervoor een kost van 50€ per cylinder inhouden op de waarborg.

 • Annulatie

Annulatie in de periode tot 90 dagen voor het begin van de gereserveerde periode: 50 Euro
Annulatie in de periode van 89 dagen tot 61 dagen voor de begindatum: 35% van het totale bedrag
Annulatie in de periode van 60 dagen tot 31 dagen voor de begindatum: 50% van het totale bedrag
Annulatie minder dan 31 dagen voor de begindatum: 100% van het totale bedrag
 

 • Geschillen

Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Leuven. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
 

 • Tenslotte niet onbelangrijk!

- in de gîte mag niet gerookt worden
- huisdieren toegelaten, niet op de trap, bovenverdieping en zwembad
- schoonmaakkosten 50 € (gîte) / 100 € (huis)
- huur bedlinnen 8 € (1pers.) en 12 € (2 pers.)

- huur badhanddoeken (2 kleine en 1 grote) 8 € per persoon

- huur keukenlinnen per pakket voor gite ( 4 keukenhanddoeken + 3 handdoeken) 5€

- huur keukenlinnen per pakket voor huis (8 keukenhanddoeken + 4 handdoeken)  10 €

- waarborg 300 € + extra 50 voor huisdier voor een gîte
- waarborg 500€ + extra 50 voor huisdier voor het huis
- verhuur loopt in het hoogseizoen van zaterdag (17:00) tot zaterdag (10:00), buiten deze periode volgens afspraak

 • Poetsen

Iedereen wil ten volle van zijn vakantie genieten daardoor is de tijd om te poetsen uiterst beperkt en dient door de huurders te worden gerespecteerd

In de poetsbeurt is het volgende niet inbegrepen en wordt er verwacht dat elke huurder volgende minimum taken uitvoert

* Afgewassen bestek en kookgerief netjes in de daartoe voorziene laden.
* Wanneer er gerief van een andere gîte gebruikt werd, dit terug zetten
* Wc potten borstelen met het product dat daartoe voorzien is
* Haren en zeepresten uit afloop lavabo's en douches/bad verwijderen
* Vuilzakjes verwijderen uit de vuilbakken en deze naar de containers brengen samen met het leeggoed
* Kookplaten na elk gebruik reinigen, zo bespaar je extra werk.
* koelkast, diepvriesvak en microgolf leeg en proper achterlaten

per ontbrekend stuk bed-,bad-en keukenlinnen wordt van de waarborg  10 € ingehouden 

Wacht daarmee niet tot aan je vertrek. Verscheidene taken kunnen al van tevoren gebeuren.

- als u voor langere tijd wil huren is er korting, gelieve hiervoor contact op te nemen
- in hoog seizoen doorrekening van waterverbruik
- in laag- en middenseizoen doorrekening van verwarmingskosten, (gîte 7,5€/dag, huis 15€/dag )
- verwarming zwembad op aanvraag tegen meerkost 10 €/dag

Ook korting op langere verhuurperiodes buiten het seizoen, enkel op aanvraag  via mail Polmerchez@msn.com

Huurperiodes

Laag seizoen : maart - april

Overgangsseizoen : Pasen,  mei - juni, september-15 oktober

Hoog seizoen : juli - augustus